RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Var den du är

Läs mer om vår verksamhet här

Aktuellt

Video

We Are Survivors 2016

RFSL Dalarna och Hiv-Sverige når nyanlända i rikstäckande testkampanj Onsdagen den 26…

Kampanjer

We Are Survivors – en kampanj för att få nyanlända migranter att…

Kallelse till Årsmöte lördagen den 25 mars 2017 kl. 14.00 i föreningens klubblokal, Myntgatan 39B, Falun

DAGORDNING: 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 13. Val: a. Styrelse i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen ii. Ordförande iii. Kassör iv. Övriga ordinarie ledamöter** v. Ersättare b. Kongressombud c. Valberedning d. Revisorer e. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 15. Mötets avslutande. **vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

We Are Survivors 2016

RFSL

”We Are Survivors” är ett initiativ för att lyfta fram dig som är nyanländ, har tagit dig igenom svårigheter och nu drömmer om ett nytt liv. Kön, ålder, sexuell läggning eller sjukdomar ska inte stoppa den. Drömmen om ett liv. Ett bra liv. Ditt eget.

Föreningens klubblokal

RFSL

Föreningens besöksadress är Myntgatan 39B i Falun. Se karta till vänster. Här bedriver vi olika typer av caféverksamhet och även filmkvällar. Ibland har vi teman dessa utannonseras i god tid innan så du har möjlighet att planra in ditt besök. Vi samarbetar med Landstinget Dalarna, ABF, Falu Pride med flera. Välkommen hit - välkommen ut!

Information i skolor

RFSL

Att föreläsa och sprida hbtq-information till skolor, företag och arbetsplatser är en viktig uppgift för oss. Vill ni boka ett besök eller fråga något är ni mer än välkomna att höra av er till oss på telefon 073-681 10 19 eller per E-post skolinfo@dalarna.rfsl.se

Vill du testa dig?

RFSL

Är du orolig för att du kan ha en könssjukdom? Då kan du kontakta någon av mottagningarna här, ställa frågor och få hjälp att testa dig.

Transgender Day of Rememberence (TGDR)

RFSL

Transgender Day of Rememberence (TGDR) den 20 november är en dag då vi hedrar transpersoner som blivit mördade under året som gått. RFSL Dalarna anordnade i november 2015 en ljusmanifestation i centrala Falun.

Viktigt att veta om hiv

RFSL

I dag lever omkring 6 800 människor med hiv i Sverige. Ca 500 personer får diagnosen hivpositiv varje år. Den som får en tidig diagnos och…

Parad i september

RFSL

Falu Pride är en öppenhjärtlig hbtq- festival som går av stapeln i september. I samband med Falu Pride anordnar RFSL Dalarna en Prideparad.

World Aids Day

RFSL

Världsaidsdagen, WAD (World AIDS Day), infaller den 1 december. Det är den internationella minnesdagen för att uppmärksamma hiv och aids.