Styrelsen

Om RFSL DalarnaRFSL

Styrelsen 2020

Ordförande Mikael Selg   E-post    mikaelselg@gmail.com

Vice ordförande MatsEriksson E-post mats.eriksson@dalarna.rfsl.se

Kassör Gunvor Lindkvist
E-post gunvor.lindkvist@dalarna.rfsl.se

Sekreterare Lars-Erik Karlsson
E-post lars-erik.karlsson@dalarna.rfsl.se

Ledamot Maria Olhans   E-post: maria.olhans@dalarna.rfsl.se

Ledamot Reine Hedlund  E-post: reine.hedlund@dalarna.rfsl.se

Ledamot/Stolta föräldrar Camilla Hagman E-post: bibcamilla@hotmail.com

Ledamot Evice Sörtly E-Post: evice.sortely@gmsil.com

Ledamot Anna Sandvold E-post anna.sandvold@gmail.com

Suppleant Alf Dalgärde  E-post: alf.dalgarde@dalarna.rfsl.se

Suppleant Emily Hedman  E-post: emily.hedman@rfslungdom.se

Suppleant Jamie Nilsson E-post jamie_nilsson@hotmail.com

Valberedningen Rebecca Riddarfjord ,E-post: iddarfjord@hotmail.com,                                     Tyra Bjurman E-post: tyra.bjurman@gmail.com

Revisorer Maria Daniels E-post maria.daniels@dalarna.rfsl.se mariadaniels77@hotmail.com

Lennart Ekman E-post Lennart.ekman@dalarna.rfsl.se lennart@evaxkontor.se

Skolinformation Morgan Berg E-post morgan.berg@dalarna.rfsl.se , morgan_berg@hotmail.com