Styrelsen

Om RFSL DalarnaRFSL

Styrelsen 2019

Ordförande Mats Eriksson E-post mats.eriksson@dalarna.rfsl.se

Vice ordförande Mikael Selg   E-post mikaelselg@gmail.com

Kassör Gunvor Lindkvist
E-post gunvor.lindkvist@dalarna.rfsl.se

Sekreterare Lars-Erik Karlsson
E-post lars-erik.karlsson@dalarna.rfsl.se

Ledamot Maria Olhans   E-post: maria.olhans@dalarna.rfsl.se

Ledamot Reine Hedlund  E-post: reine.hedlund@dalarna.rfsl.se

Ledamot/Stolta föräldrar Camilla Hagman E-post: bibcamilla@hotmail.com

Suppleant Evice Sörtly E-Post:

Suppleant Erika Haanaes    E-post: erika.haanaes@dalarna.rfsl.se

Suppleant Alf Dalgärde  E-post: alf.dalgarde@dalarna.rfsl.se

Suppleant Emily Hedman  E-post: emily.hedman@rfslungdom.se