Hiv-information

Viktigt att veta om hiv

I dag lever omkring 6 800 människor med hiv i Sverige. Ca 500 personer får diagnosen hivpositiv varje år. Den som får en tidig diagnos och behandling kan leva och må bra länge med de effektiva mediciner som finns i dag.

Vad är hiv?

Hiv är ett virus som oftast överförs vid oskyddat sex. I Sverige är behandlingen av hiv i dag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Det gör att smittsamheten blir mycket låg. Därför kan personer med hivbehandling leva ett långt liv och till och med föda barn, utan att överföra infektionen till någon annan. Utan behandling leder hiv förr eller senare till andra sjukdomar. Det tillståndet brukar kallas för aids.

Hur överförs hiv?

Alla människor oavsett kön, ålder eller sexuell läggning kan få hiv. Hiv överförs huvudsakligen från personer som har hiv utan att veta om det, eller som inte har en effektiv medicinering på tre sätt: genom sexuella kontakter, via utbyte av blod och andra kroppsvätskor samt från mor till barn i samband med graviditeten.

Risken att hiv förs vidare är som allra störst de första månaderna efter att man fått hiv. Då är virusmängden i blodet mycket hög, samtidigt som många inte vet om att de har viruset och därför kan föra över viruset till andra. Smittsamheten blir dessutom högre om du samtidigt bär på någon annan sexuellt överförbar infektion (STI).

Hiv kan överföras:

• vid oskyddade anala och vaginala samlag samt vid oralsex (munsex)
• via blod genom att dela nålar och sprutor med en person som har hiv
• från mor till barnet under graviditeten, vid förlossningen eller i samband med amning.

Hur överförs inte hiv?

Man får inte hiv genom att krama eller kyssa en person som har hiv. Ni kan dricka ur samma glas, sova tillsammans, röra vid varandra utan att hiv överförs mellan er. Om du har hiv och får en effektiv behandling är sannolikheten mycket liten att du för över hiv till någon som du har sex med. Använder ni kondom under hela samlaget är sannolikheten att viruset överförs minimal.

Hiv överförs inte:

• vid beröring, smekningar eller kyssar
• genom föremål som glas och bestick eller genom mat och dryck
• myggor och andra insekter
• via simbassänger, toalettsitsar eller bastubänkar

Så här skyddar du dig

Att använda kondom är att visa respekt och omtanke om andra. Det är också det säkraste skyddet mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Kondom skyddar mot infektioner om den sitter på under hela samlaget, alltså när penis förs in i slidan, munnen eller ändtarmen. Förutom kondom är testning och behandling bästa preventionen. Testa dig regelbundet för din egen hälsa. Tidig upptäckt av hiv och tidig behandling minska spridningen av hiv. Dela aldrig sprutor eller andra injektionsverktyg med någon.

Så här testar du dig

Genom att testa dig får du veta om du har hiv. I Sverige är testning, läkarbesök och mediciner gratis och du kan få stöd och rådgivning om du behöver det. Du testar dig genom att lämna ett blodprov på bland annat vårdcentralen och sjukhuset, och du kan vara anonymt om du vill. Läkare och tolkar i Sverige har tystnadsplikt och får inte berätta för någon om du är hivpositiv eller hbtq.

Det är viktigt att du testar dig av flera skäl. Dels för att förhindra att du för över infektionen till andra, dels för att förhindra att du utvecklar aids. Ju tidigare du får medicin, desto bättre svarar din kropp på behandlingen.

Att leva med hiv

Med en effektiv hivbehandling blir virusnivån i blodet mycket låg och du kan fortsätta att leva ditt liv som vanligt när det gäller t ex arbete, vänner och fritidsintressen. Du kan ha sex med en ny partner, om ni använder kondom vid samlag och du talar om att du har hiv. Du har ingen skyldighet att berätta för dina arbetskamrater eller andra bekanta att du har hiv. I Sverige blir ingen rapporterad eller utvisad p.g.a. hiv eller sin sexuella läggning.

Du kan skaffa barn

Du kan skaffa egna barn utan att barnet får hiv. Nya mediciner har minskat sannolikheten för att ett barn ska få hiv av sin mamma under graviditeten till mindre än en halv procent. Viruset förs lättast över vid förlossningen och eftersom viruset också kan föras över med bröstmjölk, bör en kvinna med hiv inte amma sitt barn.

Att prata och berätta om hiv

Ibland kan det ändå vara svårt att tala om för sina vänner och släktingar att man har en hivinfektion. Vill du prata med någon och få hjälp och stöd, kan du vända dig till någon av organisationerna längst ner här på sidan. De kan erbjuda samtal med personer som har hiv och deras anhöriga. Rådgivningen är kostnadsfri och alla du pratar med har tystnadsplikt.

Källor: www.folkhälsomyndigheten.se/radochfakta, www.1177.se, Noaks Ark, Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige, rfsl.se, Hiv-Sverige. hividag.se