RFSL Newcomers

RFSL

Newcomers Café

Newcomers Café is a place for asylum seekers, refugees and people who have moved to Sweden to network with LGBT-people and have a coffee.

The café will be held in Myntgatan 39 B, Falun the second Wednesday of every month. The café will also be held every Friday 12 pm – 3 pm in Församlingsgården, Faluvägen 1, Ludvika, in the basement of the white house, in the park at Stadshuset.

For more information: newcomers@dalarna.rfsl.se
Or call Torbjörn Claesson on 0240 669 025.

Welcome!

Newcomers – ett nätverk inom RFSL riks

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

RFSL Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. I dag är RFSL Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats. Vi organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, upplysning och rådgivning.

Vi arbetar för jämlikhet och stärkta rättigheter för asylsökande och nyanlända hbtq-personer – detta bland annat genom att sprida information om den nuvarande politiska och juridiska situationen för asylsökande hbtq-personer i Sverige. Vi strävar även efter att öka kunskapen om de problem, i form av förtryck, osäkerhet samt juridisk och social utsatthet, som asylsökande hbtq-personer kan möta.

RFSL är delaktiga i olika asylpolitiska sammanhang och arbetar aktivt för att skapa fler samarbeten med andra nationella och internationella aktörer som arbetar med asyl och/eller hbtq-frågor.

Kontakta: newcomers@dalarna.rfsl.se eller 076-5725107 för mer information.
Please contact newcomers@dalarna.rfsl.se or 076-5725107 for more information.