Verksamhet

Vi är där du är

Fördomar och oro för omgivningens reaktioner gör att många hbtq-personer inte är öppna med sin sexuella läggning eller hiv-status. Det gör att många väljer att leva ett dubbelliv, vilket kan leda till psykisk ohälsa.

RFSL Dalarna arbetar för att du som homo-, bi- , trans- och queerperson i Dalarna lättare ska kunna leva öppet och ha ett bra socialt liv. Queer är ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen.

Vårt arbete består av att informera och verka mot fördomar och rädsla och vara en naturlig mötesplats där du som är homo, bi, trans eller queer kan vara den du är. Det gör vi bl a genom att arbeta med skolinformation och hålla föredrag samt filmkvällar och olika kafékvällar exempelvis för ungdomar och nyanlända migranter. Några gånger per år ordnar vi dessutom regnbågsfester tillsammans Club Etage i Falun.

Förutom vår sociala verksamhet handlar en stor del av vårt arbete om att informera och vara regionens samtalspartner i hbtq-frågor. Vi uppvaktar lokala politiker och arbetar med information och opinionsbildning i Dalarnas Landsting och kommuner. En arbetsgrupp hos oss arbetar även med att lämna in medborgarförslag och skriva debattartiklar.