We Are Survivors 2016

VerksamhetRFSL

RFSL Dalarna och Hiv-Sverige når
nyanlända i rikstäckande testkampanj

Onsdagen den 26 oktober lanserade RFSL Dalarna och Hiv-Sverige tillsammans den rikstäckande informationskampanjen ”We Are Survivors 2016” för att få fler nyanlända att våga hivtesta sig. Kampanjens huvudbudskap är ”låt inte hiv stoppa dina drömmar” och sprids nu via sociala medier bland annat med hjälp av en film där Tatelicious, en transsexuell, nyanlända kvinna med hiv berättar om sitt nya liv i Sverige.

 

En miljon visningar på Facebook
Kampanjen som inleddes förra året har fått stor genomslagskraft. 2015 års film visades drygt en miljon gånger på Facebook. Årets satsning är lika stor och finansieras av Folkhälsomyndigheten med syfte att få fler nyanlända att våga ta reda på sin hivstatus.

För RFSL Dalarna har kampanjen betytt mycket. Fler har fått upp ögonen för vår verksamhet och antalet nyanlända som kommer till vår samlingslokal har ökat betydligt, berättar Mats Eriksson, ordförande i RFSL Dalarna.

 

Rikstäckande kampanj på tio olika språk
Tillsammans med filmen görs även en webbplats med hivinformation. För att nå så många som möjligt i målgruppen textas alla delar i kampanjen på tio olika språk: dari, somaliska, tigrinja, thai, franska, arabiska, shona, kurmanji, engelska och svenska.

– Vi är otroligt stolta och glada över samarbetet och att kampanjen har uppmärksammats i Sverige av bl a myndigheter, målgruppen men även av organisationer i hela Norden. Den stora framgångsfaktorn är att vi har arbetat tillsammans, vi vet att initiativ som är framtagna tillsammans med målgruppen är de som verkligen ger resultat, säger Farhad Mazi Esfahani, Hiv-Sverige.

Kampanjen ”We Are Survivors” är utvecklad tillsammans med kommunikationsbyrån Magic Circle och filmproduktionsbolaget Tarot Pictures.

Det har varit en stor utmaning och ett utvecklande uppdrag på många sätt för oss som kommunikatörer. Att få arbeta med en så här viktig fråga har visat att vi med hjälp av kommunikation kan göra stor skillnad för många människor, säger Patrik Lindkvist, vd och creative director, Magic Circle.

Arbetsgrupp:
Mats Eriksson, ordförande RFSL Dalarna
Farhad Mazi Esfahani, verksamhetsutvecklare Hiv-Sverige
Patrik Lindkvist och Annika Brännström, Magic Circle
Marcus Storm, regissör Tarot Pictures
Carl Sander, producent Tarot Pictures

Läs mer på wearesurvivors.se