Om RFSL Dalarna

Om ossRFSL

RFSL Dalarna är en ideell och politiskt oberoende avdelning till riksförbundet RFSL. Vår främsta uppgift är att vara en förebild för homo-, bi-, trans- och queerpersoner och verka mot fördomar, okunskap och rädsla i länet.

Vi är där du är

Genom att finnas på olika platser i samhället vill vi inom RFSL Dalarna visa att vi som är hbtq är vanliga människor med samma känslor, tankar och funderingar som alla andra.

RFSL Dalarna fungerar många gånger som en slags livboj. I vår verksamhet kan vi hjälpa människor att sakta men säkert bygga upp mod, styrka, öppenhet och säkerhet i sig själva. Tillsammans kan vi minska fördomar och öka förståelsen mellan människor.