Vårt koncept

Om ossRFSL

Var den du är

Problemet för många hbtq-personer i Dalarna är att de känner sig utanför och inte kan vara öppna med sin situation. Men alla har rätt att få vara den de är, oavsett vem de älskar. Med konceptet ”Var den du är” vill vi visa att RFSL Dalarna är en mötesplats där du kan vara den du är, oavsett om du är h, b, t, q eller något annat.

Fördomar och oro för omgivningens reaktioner gör att många hbtq-personer inte är öppna med sin sexuella läggning eller hiv-status. Det gör att många väljer att leva ett dubbelliv, vilket kan leda till psykisk ohälsa.

Genom att finnas på olika platser i samhället vill vi inom RFSL Dalarna visa att vi som är hbtq är vanliga människor med samma känslor, tankar och funderingar som alla andra. RFSL Dalarna fungerar många gånger som en slags livboj. I vår verksamhet kan vi hjälpa människor att sakta men säkert bygga upp mod, styrka, öppenhet och säkerhet i sig själva. Tillsammans kan vi minska fördomar och öka förståelsen mellan människor.