Bli medlem

RFSLFoto: Eveline Johnsson

RFSL bedriver sexualpolitisk opinion och avdelningar runt om i Sverige skapar viktiga sociala mötesplatser. RFSL arbetar för hbtq-personer, men självklart välkomnas alla som vill stötta hbtq-personers rättigheter!

Genom att bli medlem i RFSL stödjer du inte bara vårt sexualpolitiska arbete, du får också tillgång till de aktiviteter som ordnas lokalt inom RFSL Dalarna. Med dig som medlem blir vi ännu starkare när vi ska driva frågor som egentligen borde vara helt självklara.

 

RFSL arbetar för hbtq-personer rättigheter, men självklart välkomnar vi alla som vill stötta vårt arbete.

Ja, tack! Jag vill bli medlem.

Tack för att du genom ditt medlemskap vill stödja RFSL och vårt arbete för hbtq-personers rättigheter!

Här kan du betala ditt medlemskap i RFSL, både som ny medlem och om du vill förlänga ditt medlemskap. Du kan betala med autogiro, bankgiro eller kontokort.

Som medlem i RFSL får du:

  • Förbundets tidning KomUt! Redaktionen publicerar även webbtidningen K-online
  • Möjlighet att logga in på förbundets medlemssidor på internet där du kan hitta andra RFSL-medlemmar.
  • Avdelningens medlemsutskick per post och mail.
  • Rabatt på inträdet till RFSL-fester över hela landet.
  • Rätt att delta i förbundets olika arrangemang som t.ex. kongressen, kurser och konferenser.
  • Medinflytande på både avdelningens och förbundets verksamhet.

Pris för medlemskap:

Helår 100:-

 

För dig som inte kan/vill betala via internet:

Sätt in 100:– på Bankgirokonto 5824-1944. Ange Födelsdata, För- o efternamn, fullständig adress. Avdelning: Dalarna

Telefon, även mobil, samt ev e-mailadress

Förlänga befintligt medlemskap

Om du har fått ett inbetalningskort med OCR-nummer, använd det. Annars, sätt in medlemsavgiften på bankgiro 5824-1944 och ange ditt medlemsnummer.