DJ Thierry

Hösten 2015 gick vi ut i initiativet ”We Are Survivors”. Vi ville få nyanlända i Sverige att känna sig stärkta och trygga och få dem att lita på det svenska systemet. Vi ville också uppmana dem att inte låta hiv stoppa deras drömmar.

Den 5 april 2018 lanserade vi dokumentärfilmen DJ Thierry – We Are Survivors på Bio Rio i Stockholm. Filmen handlar om Thierry, en nyanländ och gay kille, som upptäcker olika delar av Sverige och drömmer om att jobba som DJ. Med filmen ville vi få nyanlända att lära känna Sverige bättre och få en bättre förståelse för hur landet ser ut och fungerar.