Skolinformation

Att sprida viktig och rätt information

RFSL Dalarna är en politiskt oberoende avdelning. Vår främsta uppgift att informera om homo-, bi-, trans- och queerpersoners (hbtq) rättigheter. Det gör vi genom att föreläsa och sprida hbtq-information, framför allt på skolor, företag och arbetsplaster, i syfte att bryta ner fördomar och rädsla.

Många ungdomar har aldrig träffat en hbtq-person tidigare, vi vill visa att vi är helt vanliga människor, med precis samma känslor, tankar och funderingar som alla andra.

Ett annat syfte är att fungera som förebilder för de hbtq-ungdomar som finns i klasserna. Komma-ut-processen kan upplevas som problematisk när man är ung och det är viktigt att dessa ungdomar får se att de inte är ensamma och att det finns någonstans de kan vända sig med sina tankar och funderingar. Vi ställer även upp på intervjuer etc i samband med skolarbeten.

Våra skolinformatörer

Alla våra skolinformatörer är utbildade och har erfarenhet av att stå inför en skolklass. De vet hur de ska tackla känsliga frågor, och utgår från sig själva när de pratar. Vi ser gärna att vårt besök förbereds genom att ta upp ämnet till diskussion innan vi kommer.

RFSL Dalarna har bedrivit skolinformation i ett antal år, något som har varit mycket uppskattat. Varje skolinformation utförs av två personer och våra avgifter består av en startsumma på 100 kr per föreläsningsdag (oavsett antal klasser) och en timavgift på 200 kr per informatör per påbörjad timme. Vi ser gärna att ingen information blir kortare än 45 minuter.

Avgiften utbetalas oavkortat till skolinformatörerna, inte till RFSL Dalarna. Prisexempel: 1 information = 600 kr, 2 informationer = 1000 kr, 3 informationer = 1400 kr osv.

Vill ni boka ett besök eller fråga något är ni mer än välkomna att höra av er till oss på telefon 073-681 10 19 eller per E-post skolinfo@dalarna.rfsl.se