Om riksorganisationen RFSL

Om ossRFSL

RFSL bedriver sexualpolitisk opinion och våra avdelningar runt om i Sverige skapar viktiga sociala mötesplatser. RFSL arbetar för hbtq-personer, men självklart välkomnar vi alla som vill stötta hbtq-personers rättigheter!

Läs mer om RFSL riks här.