Pride i Borlänge 2022

PrideRFSL

Pride i Borlänge!

Tre dagar fyllda med kärlek,
mänskliga rättigheter, samtal om
mod och normkritik, karaoke, fest!
Torsdag 6 oktober kl 18.00: Föreläsning och samtal med Filip Lopez Andersson
och RFSL Dalarna hos Internationella Kvinnoföreningen på Sveatorget (skyltat).
Fredag 7 oktober kl 18.00: After Pride, med häftig musik, på Vänsterhörnet,
Vattugatan 5.
Lördag 8 oktober kl 21.00: Karaoke med bästa låtarna på The Old LIPS Pub,
Borganäsvägen 40.
Fritt inträde till allt!
IKF, Verdandi, U.B.A.K.A, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänstern, S-kvinnor,
KViSK, Dialogen, RFSL Dalarna, LIPS, ABF